Lid worden? Inloggen!

Gevolgen coronacrisis Nederlandse financiŽle stelsel beperkt

RobzQ - vrijdag 28 mei 2021 - 13:29


2

Het Nederlandse financiŽle stelsel is vooralsnog stabiel genoeg om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Mede door de goede uitgangspositie van voor de crisis en dankzij het steunbeleid van de overheid zijn de risicoís beperkt. Dat concludeert het Centraal Planbureau in de jaarlijkse Risicorapportage FinanciŽle Markten die op 25 mei is gepubliceerd. Op verzoek van de Tweede Kamer brengt het CPB jaarlijks de belangrijkste risicoís voor het financiŽle stelsel in kaart. Dit jaar ligt de focus op de risicoís die door de COVID-19-pandemie zijn veroorzaakt of versterkt.

Bedrijven en banken

Een aantal bedrijfssectoren is weliswaar zwaar geraakt door de coronacrisis, maar tegelijkertijd heeft een deel van het bedrijfsleven de omzet juist zien toenemen. Van veel bedrijven is volgens de meest recente beschikbare informatie de solvabiliteitspositie nog op peil, al verschilt dit sterk per sector. De steunpakketten van de overheid hebben faillissementen weten te voorkomen, waardoor eventuele spillovers naar de bankensector zijn uitgebleven. De Nederlandse banken zijn nog goed gekapitaliseerd en kunnen daardoor mogelijke verliezen bij een stijging van het aantal faillissementen opvangen.

Overheidsschulden

De Nederlandse overheidsschuld is als gevolg van de steunpakketten sterk gestegen, net als in heel Europa, maar het risico op een nieuwe eurocrisis is lager dan in 2012. Het risico wordt onder andere gedempt door het inzetten van een Europees herstelfonds van 750 miljard euro. De voornaamste risicoís liggen bij Zuid-Europese landen die al hoge overheidsschulden hadden vůůr de coronacrisis, vooral als de rentes op staatsobligaties snel gaan stijgen en daardoor de terugbetaalcapaciteit van overheden onder druk komt te staan. Ook een toenemend aantal faillissementen kan de overheidsschulden verder doen stijgen, door bijvoorbeeld het niet terugbetalen van leningen en het niet betalen van (uitgestelde) belastingverplichtingen. Daarentegen kan afbouw van steunmaatregelen een positieve uitwerking op de overheidsschuld hebben.

Andere risicoís

Naast de risicoís die door COVID-19 zijn ontstaan, zijn een aantal gevaren van vůůr de pandemie nog steeds actueel. De zoektocht naar rendement op alle kapitaalmarkten veroorzaakt een aantal risicoís. Dit wordt gedreven door de lage rente, mede veroorzaakt door structurele factoren en het ruime monetair beleid. Allereerst lijkt een grote hoeveelheid (spaar)geld zowel op aandelenmarkten als op obligatiemarkten terecht te zijn gekomen. Bij een mogelijke prijscorrectie leidt dit tot verliezen bij beleggers. Daarnaast zet de lage rente de solvabiliteitspositie van verzekeraars en pensioenfondsen verder onder druk.

Daarnaast groeit onder meer als gevolg van de sterke regulering van de bankensector de sector van niet-bancaire financiŽle intermediairs (NBFIís) gestaag verder. Onder de NBFIís vallen onder andere vermogensbeheerders, geldmarktfondsen, hedgefondsen en peer-to-peer lenders. Zij staan onder een minder streng toezichtregime dan banken. Door hun rol in de effectenhandel en verwevenheid met andere instellingen brengen zij daarentegen wel systeemrisicoís met zich mee.

Ook wijst het CPB op de toenemende cyberrisicoís. Door steeds verdergaande digitalisering van het financiŽle systeem en het massale thuiswerken zijn bedreigingen voor de cyberveiligheid nog groter geworden.

Delen op facebook Delen op twitter Delen via NUjij