Lid worden? Inloggen!

Planning verbreding A67 gestart

RobzQ - vrijdag 6 november 2015 - 11:21


1

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft met de regiobestuurders uit Brabant en Limburg afspraken gemaakt over een programma voor de verbetering van de bereikbaarheid in Zuid Nederland. In 2016 start een verkenning naar maatregelen op de A67 Leenderheide-Venlo, waaronder een wegverbreding op het traject tot Asten. Ook stelt de minister het voorkeursalternatief vast om de A58 tussen Eindhoven en Tilburg en tussen St. Annabosch en Galder te verbreden naar 2x3 banen. Daarnaast gaan Rijk, regio, kennisinstellingen en marktpartijen op grote schaal aan de slag om slimmer van A naar B te komen met behulp van technische en digitale innovaties op de weg en in de auto (Smart Mobility/ITS).

Vestigingsklimaat

Minister Schultz heeft donderdag bij het bestuurlijk overleg met de bestuurders uit Brabant en Limburg haar waardering uitgesproken voor de innovatieve wijze waarop de regio het proces heeft aangepakt. “Hiermee leggen we een gedegen basis voor een structurele vruchtbare samenwerking om Zuid-Nederland bereikbaar, leefbaar, veilig en economisch aantrekkelijk te houden en te versterken.”

Een verbetering van de doorstroming van het verkeer is goed voor het vestigingsklimaat van de Brainport Zuidoost-Nederland en Greenport Venlo. Schultz is bereid voor het pakket aan maatregelen op de A67 en Smart Mobility 180 miljoen euro uit te trekken. Dit komt bovenop de 400 miljoen euro die ze investeert in de A58.

De verkenning voor de A67 betreft het hele traject tussen Leenderheide en Zaarderheiken. Het uitgangspunt is: inzet van nieuwe innovatieve technieken voor verkeersmanagement waar mogelijk, grotere capaciteit waar nodig. Prioriteit ligt bij het traject Leenderheide-Asten.Het streven is om in 2022-2024 de eerste schop in de grond te hebben voor de wegverbreding. Om de verkeersveiligheid op korte termijn te verbeteren neemt Rijkswaterstaat de komende tijd aanvullende maatregelen. Zo wordt er tussen Leenderheide en Someren 26 kilometer vangrail geplaatst en de begroeiing aangepakt zodat de weg overzichtelijker oogt.

De verbreding van de A58 tussen Eindhoven en Tilburg en tussen St. Annabosch en Galder volgt uit de verkenning InnovA58 die Schultz in 2013 startte. De minister streeft ernaar in 2020 met de werkzaamheden aan deze weg te beginnen. Het kenmerk van dit project is een innovatieve aanpak. Een deel van het budget gaat daarom naar een ‘living lab’ om innovaties te testen.

Smart Mobility

De regio streeft samen met Rijk, kennisinstellingen en marktpartijen naar een gezamenlijke aanpak op het gebied van slimme mobiliteit (Smart Mobility) en intelligente transportsystemen voor zowel het hoofdwegennet als het onderliggend netwerk. Schultz: “Deze gezamenlijke aanpak past binnen de ambitie van het Rijk, is vernieuwend en hard nodig om Smart Mobility uiteindelijk succesvol te kunnen inzetten.” De ambitie van de regio is om de slimste snelweg van Europa te ontwikkelen, startend op de Brabantcorridor.

De regionale partijen werken verder een bereikbaarheidsakkoord uit voor Zuidoost Brabant, met aandacht voor alle wijzen van vervoer. In de tussentijd wordt de ontwikkeling van de mobiliteit in de regio gemonitord. De regio start in 2016 een verkenning naar het ontwikkelen van een robuuste N279. Deze weg blijft 2x1 rijbaan, maar bestaande gelijkvloers kruisingen worden ongelijkvloers gemaakt.

De afspraken met Brabant en Limburg zijn gemaakt tijdens de bestuurlijke overleggen over het Meerjarenprogramma Infrastrtuctuur, Ruimte en Transport (MIRT). De Tweede Kamer debatteert 23 november met de minister en staatssecretaris Dijksma over het MIRT.

Delen op facebook Delen op twitter Delen via NUjij