Lid worden? Inloggen!

Deze website maakte gebruik van cookies. We gebruiken enkel functionele cookies die er zijn er om de gebruiksvriendelijkheid van de website voor onze gebruikers te verbeteren. Wij maken GEEN gebruik van trackingcodes, of andere advertenties / marketing gerichte cookies. (Meer informatie). Klik op OK om akkoord te gaan met het gebruik van cookies.

OK

Schultz zet in op zelfrijdende auto’s op Nederlandse wegen

RobzQ - maandag 16 juni 2014 - 16:58


1

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wil grootschalige testen met zelfrijdende auto’s op de Nederlandse wegen mogelijk maken. Op deze manier kan ons land internationaal een voortrekkersrol vervullen in deze innovatie op de weg. Minister Schultz van Haegen: “Het tijdperk van de zelfrijdende auto is aangebroken. De ontwikkelingen op dit gebied zullen de relatie tussen bestuurder en voertuig de komende twintig jaar meer veranderen dan de afgelopen honderd jaar gebeurde. Ik wil dat we hier als Nederland niet alleen klaar voor zijn, maar internationaal ook voorop gaan lopen in deze innovatieve ontwikkeling. De zelfrijdende auto zal positief bijdragen aan de doorstroming en veiligheid van het verkeer op ons drukke wegennet. Bovendien rijdt een zelfrijdende auto zuiniger, wat goed is voor mens en milieu.”

Voordat de zelfrijdende auto klaar is voor veilig gebruik op grote schaal, zullen alle automatische functies stapsgewijs getest moeten worden in de praktijk. Hierdoor kan de nieuwe technologie in kaart worden gebracht en waar nodig worden voorzien van voorschriften. Een voordeel van testen op de openbare weg is ook dat andere weggebruikers kunnen wennen aan zelfrijdende voertuigen.

Deskundigen wereldwijd zijn het er over eens dat voertuigen op termijn de rijtaak van de bestuurder steeds meer over zullen nemen. Inparkeren kan met sommige auto’s al automatisch en is toegestaan. Voor verdergaande toepassingen waarbij de bestuurder het rijden helemaal aan de auto overlaat zijn de mogelijkheden binnen de bestaande wetgeving nog beperkt.

Om de testritten op de openbare weg juridisch mogelijk te maken, moet bestaande regelgeving worden aangepast. Minister Schultz wil een voorstel hiertoe begin 2015 naar de Tweede Kamer sturen. Na de zomer zal ze al bekend maken onder welke voorwaarden en op welke locaties de testritten kunnen plaatsvinden.

Daarnaast wil de minister in internationaal verband het initiatief nemen voor de aanpassing van de regels voor de grootschalige introductie van auto’s die zelf rijden en met andere auto’s kunnen communiceren. De minister kondigt onderzoek aan naar vragen op het gebied van aansprakelijkheid, rijvaardigheidseisen, dataverkeer en privacy en de mogelijke impact op de infrastructuur. Met de Nederlandse automotive sector, kennisinstellingen en de auto- en truckfabrikanten wil ze daarnaast een internationaal netwerk opbouwen voor de verdere ontwikkeling van de zelfrijdende auto’s.

De eerste aanvraag voor een test is al binnen. Het gaat om een proef van een consortium van TNO met onder andere DAF, Havenbedrijf Rotterdam en Transport en Logistiek Nederland. Het consortium wil testen met autonome vrachtwagens die ‘treintje’ rijden. Inzet van het consortium is om binnen vijf jaar een techniek op de markt te brengen waarmee logistieke bedrijven met dergelijke vrachtwagens de openbare weg op kunnen.