Lid worden? Inloggen!

Advies Deltacommissie 'inspirerend'

RobzQ - donderdag 4 september 2008 - 13:55


0

Het advies van de Deltacommissie over de bescherming van Nederland tegen het water 'legt een fundament onder de toekomst van Nederland', aldus minister-president Balkenende. Minister-president Balkenende heeft het advies 'Samen werken met water' van de Deltacommissie in ontvangst genomen. Hij noemde de visie achter het advies 'bijzonder aansprekend'.

De Deltacommissie, onder leiding van oud-minister Cees Veerman, boog zich over de vraag hoe de Nederlandse kust en het achterland ook over honderd jaar beschermd kan blijven tegen het water.

Volgens de commissie moet daarbij rekening worden gehouden met een zeespiegelstijging van 0,65 tot 1,30 meter in 2100 en van 2 tot 4 meter in 2200 (inclusief bodemdaling).

Aanbevelingen

De Deltacommissie komt voor de korte en middellange termijn met 12 aanbevelingen.

De commissie adviseert onder meer gebruik te maken van natuurlijke processen, bijvoorbeeld bij de verdediging van de kust. Om Nederland te beschermen tegen overstromingen vanuit zee vindt de commissie zandsuppletie de beste oplossing. Dit betekent het zand aanvullen voor de hele kustlijn, van Den Helder tot Hoek van Holland en voor de Zeeuwse kustdelen.

Andere aanbevelingen zijn onder meer het verhogen van het veiligheidsniveau van alle dijkringen en het verlengen van de levensduur van de Oosterscheldekering. Ook moeten besluiten over nieuwbouwplannen op fysisch ongunstige locaties worden gebaseerd op kosten-batenafweging.

Nieuwe Deltawet

'Het kabinet neemt de handschoen op', zei minister-president Balkenende. Hij kondigt aan dat het kabinet in 2009 met een voorstel voor een nieuwe Deltawet komt. Daarin wordt de rolverdeling tussen alle betrokkenen beschreven en wordt aangegeven hoe de financiering gaat lopen. 'Want er zijn grote investeringen mee gemoeid.'

'Ik verheug me erop - samen met alle betrokken bewindspersonen - aan de slag te gaan, geďnspireerd door dit advies', aldus de minister-president.

Staatssecretaris Huizinga (VenW) vindt dat ook de volgende generaties moeten kunnen zeggen: 'Wij zijn van ná de watersnood. Daarom moeten we nu actie ondernemen en niet wachten op een volgende ramp. Laat 2008 de geschiedenis in gaan als het jaar waarin wij de toekomst van dit lage land hoog op de agenda hebben gezet'.

Delen op facebook Delen op twitter Delen via NUjij