Lid worden? Inloggen!

'Boerkaverbod in onderwijs en bij overheid'

RobzQ - zondag 10 februari 2008 - 21:53


0

Het kabinet wil een verbod invoeren op gelaatsbedekkende kleding in het onderwijs en bij de overheid. Volgens het kabinet belemmert deze kleding de open communicatie. Dit schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens het kabinet belemmert gezichtsbedekkende kleding de open communicatie tussen mensen. Ook maakt deze kleding de positie van vrouwen moeilijker in het maatschappelijk verkeer, op de arbeidsmarkt en in het onderwijs.

Het kabinet vindt het dragen van gezichtsbedekkende kleding dan ook onwenselijk, en zal dat waar nodig actief tegengaan.

Verder schrijft het kabinet dat draagsters van islamitische gelaatsbedekkende kleding, zoals een boerka of nikaab, zich kunnen beroepen op de godsdienstvrijheid. Deze mag alleen in bepaalde situaties worden beperkt.

Veiligheid en openbaar vervoer

Volgens het kabinet zijn er op dit moment voldoende wettelijke mogelijkheden om op te treden tegen de veiligheidsrisico's in de openbare ruimte en het openbaar vervoer. Zo kunnen gemeenten een lokaal verbod instellen.

Vervoersbedrijven hebben de bevoegdheid in hun vervoersvoorwaarden regels te stellen over het gedrag van passagiers.

Vanwege veiligheidsrisico's is het kabinet bereid zonodig verdere maatregelen te nemen. Met de vervoersbedrijven wordt overlegd over het opnemen van een verbod op gelaatsbedekkende kleding in de algemene voorwaarden.
Onderwijs

In aanvulling op bestaande mogelijkheden wil het kabinet een verbod invoeren op gelaatsbedekkende kleding in het onderwijs en bij de overheid.

In het onderwijs is belangrijk gezichtsuitdrukkingen te kunnen zien, ook in verband met de zorg voor leerlingen.

Daarnaast hebben scholen de taak om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Dit wordt belemmerd door gezichtsbedekkende kleding.

In het voorjaar van 2008 komt minister Plasterk (OCW) met een voorstel voor een verbod in het onderwijs.

Overheid

Openheid en toegankelijkheid zijn belangrijk voor het goed functioneren van de overheid. Werknemers met gezichtsbedekkende kleding creŽren volgens het kabinet afstand.

Minister Ter Horst (BZK) gaat leidinggevenden en werknemers in rijksdienst er op wijzen dat gezichtsbedekkende kleding niet op de werkvloer mag worden gedragen.

Ook gaat zij stimuleren dat andere overheidsorganisaties (zoals provincies en gemeenten) vergelijkbare regels gaan stellen.

Delen op facebook Delen op twitter Delen via NUjij