Lid worden? Inloggen!

Onveilige parkeerplaatsen aangepakt

RobzQ - woensdag 2 januari 2008 - 15:55


0

Minister Eurlings (VenW) neemt maatregelen bij de twintig onveiligste parkeerplaatsen langs snelwegen. Hiervoor stelt hij de komende twee jaar 10 miljoen euro beschikbaar. De maatregelen moeten de verlichting en het zicht op geparkeerde voertuigen verbeteren op de twintig onveiligste parkeerplaatsen. Deze bevinden zich langs de A1, A67, A2, A50, A15, A58 en A16.

Bij de twintig meest onveilige parkeerplaatsen neemt de minister maatregelen die de verlichting ter plekke en het zicht op de geparkeerde voertuigen verbeteren. Voor deze licht- en zichtaanpassingen heeft Eurlings een budget van tien miljoen euro voor de komende twee jaar beschikbaar gesteld. Belangrijk criterium bij het opstellen van de lijst was het aantal meldingen van diefstal van voertuig en lading. Verder is rekening gehouden met de situatie op naastgelegen verzorgingsplaatsen en private initiatieven in de omgeving.

De aanpassingen aan de top 20 parkeerplaatsen worden gedaan op basis van de aanbevelingen voor voldoende verlichting en het wegnemen van zichtbeperkingen, die in het Convenant “Aanpak Criminaliteit Wegtransportsector” zijn vastgelegd. Dit convenant is in 2004 getekend door overheid, Verbond van Verzekeraars en brancheorganisaties. Bij de aanleg van alle nieuwe en opnieuw in te richten parkeerplaatsen worden de genoemde aanpassingen ook meteen meegenomen. De richtlijn verzorgingsplaatsen van Rijkswaterstaat wordt op deze aspecten en ook op capaciteits- en verkeersveiligheidsaspecten herzien. Eveneens wordt het verzoek van de sector over betere bewegwijzering naar veilige parkeerplaatsen opgenomen in de richtlijn bewegwijzering. Verder wordt in samenwerking met private partijen een experiment gedaan met extra maatregelen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van hekken en slagbomen. Hierbij wordt rekening gehouden met de lokale omstandigheden en is private exploitatie een belangrijk uitgangspunt.

Minister Eurlings benadrukt dat diefstal en criminaliteit in het wegvervoer alleen effectief aan te pakken zijn met een mix van maatregelen, die zowel door de vervoerders, de verladers, de chauffeurs als de overheid genomen kunnen worden. Voor de categorie van strenger beveiligde parkeergelegenheden (met hekken, bewaking) ziet hij een belangrijke rol weggelegd voor het bedrijfsleven, met name voor die parkeerplaatsen die niet direct aan de snelwegen liggen.


Top 20:

Lonneker meer (A1), Struik (A1), Bolder (A1), Tolnegen (Noord- en zuidbaan; A1), Lucasgat (A1), Overbroek (A15), Varakker (A15), Sandelingen (Oost en west; A16), De Lucht (Oost en West) (A2), Meiberg (beide zijden; A2), ‘t Haasje (A2), De Somp (A50), Weerbroek (A50), De Slenk (A50), Raakeind (A58), Molenheide (A58), Europaweg Venlo (A67), Meelakkers (A67), Oeijenbraak (A67) en Oeienbosch (A67).

Delen op facebook Delen op twitter Delen via NUjij