Lid worden? Inloggen!

'Meer allochtonen en vrouwen bij politie'

RobzQ - dinsdag 13 november 2007 - 09:42


0

Minister Ter Horst (BZK) wil de komende drie jaar de helft van de vacatures in de leiding van de Nederlandse politiekorpsen laten vervullen door vrouwen en allochtonen. Naar verwachting gaat het tot 2011 om ongeveer tien vrouwen of allochtonen. Bij vacatures voor hogere functies buiten de korpsleiding wil Ter Horst dat 30 procent door vrouwen of allochtonen wordt vervuld. Naar schatting gaat het hier om ongeveer 10 van de verwachte 35 vacatures. Met een speciaal programma wil de minister mensen van buiten de politie aantrekken in topfuncties. Daarin komt speciale aandacht voor vrouwen en allochtonen.

Dit schrijft minister Ter Horst aan de Tweede Kamer. Zij wil niet alleen in de top van de politiekorpsen meer allochtonen, maar ook in de gewone functies. Begin 2011 moet het aantal allochtonen bij de politie gestegen zijn naar 8,5 procent. In 2006 lag dit percentage nog op 6,4. Een talentenprogramma voor politiemensen in de schalen 9 t/m 12 moet de doorstroom naar hogere functies stimuleren; daarvan zullen ook vrouwen en allochtonen profiteren.
Om de politiekorpsen te stimuleren de afspraken te halen, is 2,6 miljoen euro per jaar beschikbaar in de vorm van prestatiebeloning.

De politie moet een afspiegeling zijn van de maatschappij, en moet in een multiculturele samenleving zijn werk doen. Het gaat daarbij niet alleen om het aantal vrouwen en allochtonen dat bij de politie werkt, maar ook om het bewustzijn van politiemensen in hun werk: multicultureel vakmanschap. Verder moet de politie voor allochtonen een aantrekkelijke werkgever zijn, waar het prettig is om te komen en te blijven werken.

Delen op facebook Delen op twitter Delen via NUjij