Lid worden? Inloggen!

Proef met langere vrachtwagens positief

RobzQ - zondag 27 augustus 2006 - 20:50


0

Uit de evaluatie van een proef met langere en zwaardere vrachtwagencombinaties (LZV's) blijkt dat de wagens niet minder veilig zijn dan gewone vrachtwagens en ze gemiddeld voor dezelfde lading 33% minder brandstof gebruiken. Dit levert zowel bedrijfseconomische als maatschappelijke voordelen op en emissies van uitlaatgassen kan afnemen met 3 tot 5%.

De filedruk neemt af met 1% en de kostprijs per ton/km kan teruglopen tot 25%. Ook blijkt dat het aantal verkeersdoden en gewonden zal afnemen. De conclusies en aanbevelingen uit de proef met de LZV's zijn besproken met de transportsector, branche-en consumentenorganisaties. Op dit moment worden alle adviezen bestudeerd en eind volgende maand maakt minister Peijs, na overleg met de wegbeheerders (gemeenten en provincies), bekend hoe verder te gaan met de LZV's.

Image : http://iks.rdw.nl/NR/rdonlyres/1A8DC793-D20E-4220-BC0D-89EBAA566959/0/LZV_395.jpg

Sinds augustus 2004 loopt een vervolgproef met LZV's in Nederland. Deze proef eindigt op 1 november 2006. LZV's zijn vrachtwagencombinaties die bestaan uit standaard voertuigen maar die langer en eventueel zwaarder zijn dan conform het Voertuigenregelement is toegestaan maar die wel binnen wettelijke aslastbepalingen vallen. In de proef, waaraan meer dan 100 vrachtwagens aan meedoen en dat nog loopt tot 1 november 2006, wordt de mogelijkheid geboden om onder een aantal strikte randvoorwaarden te rijden met combinaties met een maximaal treingewicht van 60 ton (normaliter: 50 ton) en een maximale lengte van 25,25 meter (normaal 18,75 meter).

Minister Peijs overlegt eind september met het Nationaal Mobiliteitsberaad over de toekomst van de LZV's.

Delen op facebook Delen op twitter Delen via NUjij