Lid worden? Inloggen!

Steden groeien uit elkaar

RobzQ - dinsdag 22 augustus 2006 - 12:55


0

Het ministerie van BZK heeft verkend hoe Nederland er in 2015 uit zal zien. Sommige steden profiteren van de Randstad, andere gebieden blijven achter. Hierdoor groeit de kloof tussen de Randstad en periferie.

Dat blijkt uit het rapport 'Nederland in 2015'. Deze verkenning moet bijdragen aan de discussie over de toekomst van het grotestedenbeleid. Hierover moet het kabinet in 2007 beslissen.

Een aantal punten uit het rapport:

  • Het uitgangspunt is dat Nederland in 2015 16,64 miljoen inwoners heeft (CBS, in 2006 zijn er 16,33 inwoners).
  • In 2015 zijn er 1,97 miljoen niet-westerse allochtonen in Nederland. In 2005 waren dat er 1,7 miljoen.
  • Hoog- en laagopgeleiden wonen in 2015 naast elkaar in steden, maar leven toch in gescheiden werelden. Toenemende inkomensongelijkheid en segregatie kunnen leiden tot sociale problemen. In de periferie is het opleidingsniveau lager dan in de Randstad.
  • De beroepsbevolking stabiliseert tussen 2004 en 2015.
  • De Randstad blijft het economische centrum van Nederland. Amsterdam en Utrecht zien hun belang groeien ten opzichte van Den Haag en Rotterdam.
  • De Randstad breidt zich uit naar Brabant, Gelderland, Overijssel en Flevoland. Hier neemt de werkgelegenheid toe.
  • De periferie bestaat in 2015 uit: Zeeland, Zuid-Limburg, de kop van Noord-Holland en delen van Groningen, Twente en de Achterhoek. Zij profiteren niet mee van de Randstad. Vooral kansen op werk voor laagopgeleiden zijn lager.
  • De filedruk in de Randstad blijft door investeringen in de infrastructuur tot 2015 constant. De andere regio's worden slechter bereikbaar. Een oplossing voor verkeersknelpunten betekent dan deels ook een oplossing voor regionale werkgelegenheidsproblemen.
  • De vergrijzing zal zich concentreren in delen van Zeeland, Limburg, Oost en Noord-Nederland en de Noord-Hollandse kust.

Bron: ministerie van BZK - Het onderzoek (PDF)

Delen op facebook Delen op twitter Delen via NUjij