Lid worden? Inloggen!

Ministers willen aandacht Kyoto protocol

RobzQ - dinsdag 2 maart 2004 - 22:05


0

Het Kyoto protocol moet snel in werking treden en de internationale afspraken over klimaat moeten worden nageleefd. De Europese Unie moet duidelijke doelen stellen voor de lange termijn. Dit is de inzet van de Europese milieuministers ter voorbereiding van de Europese top dit voorjaar.

Volgens staatssecretaris Van Geel (milieu) is het van groot belang dat Europa verantwoordelijkheid neemt 
en leiderschap toont. De afspraken uit het Kyoto protocol moeten worden nageleefd, ook voordat het protocol in werking is getreden. . Rijke landen moeten het goede voorbeeld geven, ook als het economisch even tegen zit. We mogen de gevolgen van klimaatverandering niet afwentelen op de toekomst en op arme landen. De Europese Unie moet laten zien dat een klimaatbeleid kosteneffectief kan worden uitgevoerd,. aldus staatssecretaris Van Geel tijdens de milieuraad in Brussel. 
 
Van Geel wil dat het protocol snel in werking treedt. Het Kyoto protocol is het enige internationale institutionele kader om klimaatverandering tegen te gaan. Innovaties komen niet vanzelf, daar zijn goede afspraken voor nodig. Van Geel: . Het Kyoto protocol is pas het begin, er is veel meer nodig om de ernstige gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.. 
 
Het Kyoto protocol treedt in werking als het door 55 landen is omgezet in nationale wetgeving. Deze landen dienen verantwoordelijk te zijn voor 55% van de totale uitstoot van broeikasgassen van industrielanden in 1990. Als Rusland ratificeert kan het protocol in werking treden. Eerder heeft de Verenigde Staten laten weten het Kyoto protocol niet te willen ratificeren.

Delen op facebook Delen op twitter Delen via NUjij