Lid worden? Inloggen!

Aanpak drugskoeries op Schiphol succesvol

RobzQ - dinsdag 2 maart 2004 - 21:56


0

De intensivering van de aanpak drugskoeriers op Schiphol is succesvol. In totaal zijn er 647 verdachten met drugs aangehouden met in totaal honderden kilo.s cocaïne. Het aantal koeriers per vlucht is drastisch gedaald. Dit als gevolg van het invoeren van de 100% controles op de risicovluchten op Schiphol. Dit blijkt uit een brief van minister Donner van Justitie aan de Tweede Kamer.

Eind vorig jaar heeft minister Donner aanvullende maatregelen genomen om de drugsproblematiek op Schiphol aan te pakken. In de eerste 11 weken van de actie zijn in totaal 234 vluchten 100% gecontroleerd door de Douane, in samwerking met de Koninklijke Marechaussee. Dat houdt in dat alle passagiers, handbagage, bagage en cargo worden onderzocht op drugs. In eerste instantie ging het om alle vluchten vanuit Curaçao. Dit heeft zich geleidelijk uitgebreid tot ook andere vluchten uit de Nederlandse Antillen en inmiddels worden ook de vluchten uit Suriname op deze wijze gecontroleerd.

Op Schiphol zijn bij de actie 647 verdachten met drugs aangehouden, waarvan er 142 meteen zijn heengezonden na afneming van de drugs en plaatsing op de zwarte lijst. In totaal 378 bolletjesslikkers werden heengezonden nadat men zich had ontdaan van de ingeslikte bolletjes en 127 verdachten werden ingesloten voor berechting in Nederland. Ook dezen werden op de zwarte lijst geplaatst. In totaal zijn er honderden kilo.s cocaïne onderschept. Volgens opgave van het Hatoteam zijn op de vluchten vanuit Curaçao voor vertrek naar Nederland gemiddeld per week 119 passagiers van boord geweerd. 
 
Aantal koeriers risicovluchten enorm gedaald

Na bekendmaking van de maatregel was er sprake van een substantiële verlaging van de bezettingsgraad van de vliegtuigen. Dit duidt er op dat vele drugskoeriers hebben afgezien van het ondernemen van de reis. In de eerste week van de actie werden er gemiddeld 10 koeriers per vlucht aangehouden. Na vier weken lag het gemiddelde onder 1 per vlucht. Mede naar aanleiding van de uitbreiding van de controles op vluchten vanuit Suriname schommelt dit aantal thans gemiddeld rond vijf aanhoudingen. Een vorig jaar verschenen analyse maakte duidelijk dat er naar schatting, in de periode voorafgaand aan de actieperiode, maximaal 50 koeriers per vlucht drugs smokkelden.  
 
Niet gebleken is dat koeriers massaal zijn uitgeweken naar andere lijnen. Wel is het aantal aanhoudingen dat bovenop de risicovluchten geschiedt door het Schipholteam en door de douane bij de bagagecontrole nog steeds substantieel. De ontdekking van 120 kilo cocaïne op een vlucht vanuit Paramaribo, voor aanvang van de 100%-controles op deze bestemming is hiervan een voorbeeld. De diensten op Schiphol hebben dan ook hun handen nog steeds vol aan de aanpak van dit probleem. 
 
Vervolg

De 100%-controles zullen voorlopig worden gecontinueerd en zelfs uitgebreid naar andere risicovluchten vanuit Zuid-Amerika. Vermindering van de controles op dit moment zou onmiddellijk weer leiden tot toeneming van het aantal drugskoeriers naar Schiphol. Er kan dan ook pas sprake zijn van vermindering, wanneer andere maatregelen effectief blijken te zijn, die er voor zorgen dat de druk op Schiphol afneemt. Daarbij gaat het om toepassing van de zwarte lijst, paspoortmaatregelen, vliegverboden, en uitwerking van de afspraken die recent zijn gemaakt met de regeringen van de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname. 
 
De stofgerichte benadering waarin de overheid zich primair richt op het voorkomen dat drugs Nederland binnenkomt is succesvol gebleken. Het aantal koeriers is immers drastisch gedaald. Op korte termijn valt er dan ook een nader besluit te verwachten ten aanzien van het tijdelijk aangepaste vervolgingsbeleid. Hiervoor worden eerst de resultaten van de verbreding naar andere vluchtlijnen (Zuid-Amerika) afgewacht. 
 
Aanvullende maatregelen

De Kustwacht voor de Ned. Antillen en Aruba heeft in 2003 bijna vijf ton cocaïne onderschept (in 2002 was dat twee ton). Als gevolg van de afspraken die zijn gemaakt met de autoriteiten wordt onderzocht of de Kustwacht kan worden uitgerust met een radarsysteem (voor op de wal) om de vaarbewegingen rondom de eilanden continue te kunnen volgen. De Kustwacht stelt tevens een specifieke criminaliteitskaart op van drugsaanlandingen, routes en organisaties. 
 
De Nationale Recherche heeft onlangs 11 personen aangehouden en 225 kilo drugs in beslag genomen in de bagagekelder van Schiphol. Het onderzoek naar criminele organisaties die personeelsleden op de luchthaven inzetten voor het faciliteren van drugssmokkel wordt voortgezet. 
 
Onderzocht wordt of er, naast de hantering van de zwarte lijst door de luchtvaartmaat-schappijen, ook anderszins een reisverbod opgelegd kan worden aan drugskoeriers door het treffen van een paspoortmaatregel. Daartoe wordt het recente vonnis van de rechter op St. Maarten bestudeerd, waarbij een koerier met een Nederlands paspoort als voorwaarde voor een voorwaardelijke vrijheidsstraf een reisverbod van een jaar is opgelegd en waarbij het paspoort in beslag is genomen.

Delen op facebook Delen op twitter Delen via NUjij