Lid worden? Inloggen!

Zoekactie gifvaten Andinet gestopt

RobzQ - donderdag 26 februari 2004 - 16:46


0

Verkeer en Waterstaat heeft besloten het zoeken naar de 63 vermiste gifvaten voorshands stil te leggen. Dit besluit is genomen na overleg met de ministeries van LNV, Defensie, VROM, VWS en BZK.

Het onder Ethiopische vlag varende schip, de Andinet, verloor de vaten met het giftige arseenpentoxide tijdens een storm op 21 december vorig jaar. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen gevonden waar de vermiste vaten zich bevinden. De kans dat de gifvaten alsnog gevonden worden is erg klein; het is zoeken naar een speld in een hooiberg.

De Marine heeft tijdens hun zoektocht de route gevolgd die de Andinet op 21 december voer. Vorige week donderdag rondde de Marine de haar opgedragen zoektocht af. De ms. Zirfaea, een hydrografisch schip van Rijkswaterstaat, voert op dit moment een laatste check uit op circa 60 resterende objecten die met behulp van sonar zijn aangetroffen. De Zirfaea identificeert de objecten met een onderwatercamera. 
 
De mogelijke gevolgen van eventueel lekkende vaten voor het zeemilieu zijn beperkt. Maatregelen worden getroffen voor het geval dat vissers een gifvat opvissen. Er zijn instructies opgesteld hoe daarbij te handelen. Daarnaast is er een vergoeding en een schaderegeling. Zodra alsnog een gifvat wordt aangetroffen, geeft dat nieuwe aanknopingspunten voor de locatie van de gifvaten en wordt opnieuw gestart met zoeken. Door de directie Visserij van het ministerie van LNV wordt het negatief vangstadvies beperkt tot het gebied waar de Zirfaea nu nog aan het werk is en ingetrokken nadat de Zirfaea de laatste check heeft uitgevoerd.Dit heeft tot gevolg dat de bemonstering van vis uit dit gebied na de check wordt gestaakt.

Delen op facebook Delen op twitter Delen via NUjij