Lid worden? Inloggen!

VVD wil asielbeleid verharden

RobzQ - zaterdag 21 februari 2004 - 11:32


0

De VVD verhard haar opvatting over integratie en asielbeleid. De partij grijpt in een beleidsnotitie terug naar de koers die voormalig politiek leider Frits Bolkestein uitzette in 1991.

Met deze beleidsnotitie over integratie van niet-westerse migranten in de Nederlandse samenleving herneemt de VVD-fractie van de Tweede Kamer de koers die door haar voormalige voorzitter Frits Bolkestein in 1991 werd ingeslagen. Onder de titel “Integratie van minderheden moet met lef worden aangepakt” publiceerde Bolkestein op 12 september van dat jaar een artikel in de Volkskrant waarin hij onder meer betoogde dat migranten zich onverkort moeten aanpassen aan de Nederlandse rechtsstaat.

Zo worden buitenlanders verplicht de Nederlandse taal te leren en moet een bruid of bruidegom uit het buitenland pas na tien jaar de Nederlandse nationaliteit krijgen in plaats van de huidige drie jaar. In die periode blijft de Nederlandse partner financieel verantwoordelijk.

Verder is de VVD van mening dat de Nederlandse overheid eerder hinder dan hulp was bij de integratie van allochtonen.

Delen op facebook Delen op twitter Delen via NUjij