Lid worden? Inloggen!

Sleepnetten grote bedreiging voor oceaanleven

RobzQ - dinsdag 10 februari 2004 - 09:52


0

Zware kettingen, netten en stalen platen waarmee grote vissersschepen de oceaanbodem omploegen op zoek naar vis vormen een van de grootste bedreigingen voor het kwetsbare leven in de oceanen. Dit blijkt uit het rapport over de gevolgen van diepzeevisserij voor het oceaanleven dat het internationale Wereld Natuur Fonds, IUCN en de Amerikaanse natuurbeschermingsorganisatie NRDC tijdens de biodiversiteitsconferentie in Kuala Lumpur presenteren.

De natuurbeschermingsorganisaties roepen de regeringsdelegaties op om de kwetsbare oceaangebieden met zeebergen, koudwaterkoraal en andere unieke onderwatersoorten per direct te beschermen tegen de schadelijke effecten van diepzeevisserij met sleepnetten. 
 
De diepzeevisserij is goed voor 375 tot 500 miljoen euro omzet per jaar. Dit is maar een fractie (0,5%) van de jaarlijkse omzet van 85 tot 100 miljard euro in de totale visserij wereldwijd. Wetenschappers voorspellen echter dat de vangsten van diepzeevis buiten de 200 mijlszone de komende jaren zullen toenemen, omdat binnen de 200 mijlszone de hoeveelheid diepzeevis sterk zal afnemen. Nieuwe visserijmethoden en overbevissing in dicht bij de kustgelegen visgebieden maken dat visserijbedrijven genoodzaakt zijn hun blik te verruimen en koers te zetten naar de diepzee. Sterk afnemende vispopulaties en overbevissing zullen ertoe leiden dat in de toekomst visserijbedrijven alle hoeken en gaatjes van de zeeën en oceanen gaan opzoeken. 
 
Eén enkele vistrawler kan een koudwaterkoraal voorgoed vernietigen. Het Wereld Natuur Fonds vindt dat de internationale gemeenschap nu zijn verantwoordelijkheid moet nemen en moet zorgen dat de kwetsbare diepzeegebieden, waar koudwaterkoraalkolonies en onderwaterbergen voorkomen, niet voorgoed verloren gaan. Juist omdat die diepzeevisserij maar een fractie is van wat er jaarlijks wereldwijd naar schatting omgaat in de visserij, zullen de economische gevolgen van restricties niet groot zijn en zullen de aanvoer van vis danwel de prijzen daar niet onder leidení, zo verwacht het Wereld Natuur Fonds. 
 
Er leven naar schatting tussen de 500.000 en 100 miljoen planten- en diersoorten in de wereldzeeën. Sommige soorten, zoals koralen en sponzen, groeien zeer langzaam en zijn uiterst gevoelig voor verstoring van hun leefgebied. Vissoorten zoals de Patagonische tandvis en de slijmkopvis, die maar liefst 150 jaar oud kan worden, kunnen zich pas na 30 jaar voortplanten. Wanneer deze vissen gevangen worden voordat ze zich kunnen voortplanten. komt hun toekomst op het spel te staan. 
 
Het Wereld Natuur Fonds hoopt met deze nieuwe gegevens regeringsdelegaties in Kuala Lumpur zover te krijgen dat zij zorg gaan dragen voor kwetsbare onderwatergebieden. Goede afspraken over diepzeevisserij waar wel en waar niet en het realiseren van netwerken van beschermde zeegebieden moeten de broodnodige bescherming bieden aan onderwatergebieden en het zeeleven. Uiteindelijk is daarmee ook de visserij op de lange termijn gebaat.

Delen op facebook Delen op twitter Delen via NUjij