Lid worden? Inloggen!

Kiesraad kritisch over gemengd kiesstelsel

RobzQ - maandag 2 februari 2004 - 18:26


0

De Kiesraad is kritisch over het door het kabinet voorgestelde gemengde kiesstelsel voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. De Raad meent dat het gemengde kiesstelsel niet evident zal leiden tot een betere wijze van verkiezing van de Tweede-Kamerleden dan het bestaande kiesstelsel.

Dit heeft de Kiesraad aan Minister De Graaf voor Bestuurlijke Vernieuwing meegedeeld. De Kiesraad was gevraagd over het kabinetsvoorstel te adviseren. 
 
Essentieel voor de Kiesraad is dat het gemengde stelsel door zijn gemengde karakter aanzienlijk gecompliceerder en ondoorzichtiger is dan het bestaande kiesstelsel. Dit geldt in de eerste plaats voor de kiezers die het verband tussen de dubbele stemuitbrenging en de zetelverdeling veelal moeilijk zullen doorgronden. Maar ook voor politieke partijen wordt de gang van zaken, met name bij de kandidaatstelling, ingewikkelder. Het nieuwe stelsel lokt naar het oordeel van de Kiesraad bovendien (ongewenst) strategisch gedrag bij de kandidaatstelling en de stemming uit. 
 
In zijn advies gaat de Kiesraad in op de verschillende onderdelen van het gemengde kiesstelsel. Het advies van de Kiesraad is verkrijgbaar via www.kiesraad.nl

Delen op facebook Delen op twitter Delen via NUjij