Lid worden? Inloggen!

(Voor)oordeel

opanerd - maandag 26 oktober 2009 - 12:59


0

Een van de heerlijkste zaken die mij kunnen overkomen is toch altijd wanneer een van mijn vooroordelen wordt bevestigd. Maar niets gaat boven een vooroordeel dat zo sterk wordt bevestigd dat ik het mag omzetten in een oordeel. Dat gebeurde mij vorige week, door de recensie van een boek in New Scientist, de Donald Duck van de generalistische wetenschapper.

Het boek heet Time to eat the Dog: The real guide to sustainable living, van Robert en Brenda Vale, twee architecten aan de Victoria Universty in Wellington, Nieuw-Zeeland, die onderzoek doen naar duurzaam leven.

Om de invloed van verschillende activiteiten op duurzaamheid te kunnen vergelijken is in de wereld van het duurzame leven een index ontwikkeld die de ecologische voetafdruk wordt genoemd. Die wordt uitgedrukt in hectare bouwland die nodig is om een bepaalde hoeveelheid energie te leveren. Een hectare bouwland levert gemiddeld ongeveer 135 gigajoules op.

Met die ecologische voetafdruk is het fijn rekenen. Wat blijkt, volgens de Vale’s: Een middelgrote hond heeft per jaar een voetafdruk van 0,84 ha. Dat is meer dan twee maal zoveel als die van de gemiddelde PC Hooft tractor die 10.000 km/jaar rijdt, inclusief de energie die benodigd is voor het bouwen ervan. Wie had dat gedacht. De auteurs hebben ook de voetafdruk van andere huisdieren berekend. Het best komt de goudvis er nog vanaf, die een ecologische vinafdruk van 0,00034 ha blijkt te hebben, toch nog altijd goed voor 2 mobieltjes. Wat in het boek helaas geheel buiten beschouwing wordt gelaten is de hoeveelheid koolzuurgas die vrijkomt bij de productie van het voer, het ademen van het dier en niet te vergeten het veel gevaarlijker broeikasgas methaan dat uitgestoten wordt middels de grote hoeveelheid scheten die een hond laat.

Het wordt pas echt interessant wanneer de hond wordt vergeleken met een Ethiopier. Die laatste had in 2004 slechts 0,67 ha tot zijn beschikking, ongeveer de helft van wat een uit de kluiten gewassen Deense Dog nodig heeft.

De Vale’s geven verschillende suggesties om het probleem op te lossen. De meest ingrijpende is natuurlijk het afschaffen van huisdieren maar dat schijnt tot eenzaamheid en verlies van zelfvertrouwen van grote bevolkingsgroepen te leiden. Iets minder ingrijpend is het recyclen van huisdieren door hen na gebruik op te eten of te verwerken in huisdiervoeding. Ook daarvoor zal enige cultuuromslag nodig zijn. De meest haalbare oplossing is volgens de auteurs om huisdieren te gaan voeden met de resten van onze maaltijd, iets wat vroeger normaal was. Een beetje zwak vind ik dat. Waarom niet gewoon de beuk erin, zoals 20 jaar geleden op Cyprus. Daar bleken honden een parasiet te bevatten die bij mensen hersenrot veroorzaakte. Nadat de zoon van de president door deze hersenrot werd aangetast werden alle honden afgemaakt. Het kan dus wel degelijk en het was daarna goed toeven op Cyprus. Helaas zijn er nu weer honden op Cyprus en hoeft het daar niet te ijzelen om je uit te laten glijden.

Natuurlijk hebben de auteurs ook katten onderzocht. Dat laat ik echter buiten beschouwing want ik hou van katten.

Link: New Scientist - How green is your pet - 24 oktober 2009

Delen op facebook Delen op twitter Delen via NUjij